ORDER TRACKING SYSTEM

ORDER TRACKING SYSTEMسامانه رهگیری سفارش

سفارش و خرید از کارخانه
بسته بندی و ارسال به ایران
ترخیص از گمرک
تحویل و اضافه شدن به سایت
بازگشت
بسته بندی کالا

کالا در بسته بندی برای ارسال به ایران قرار گرفت

2017 Nov 11
خرید کالا

کالا خریداری شد و به دفتر خارج شرکت تحویل شد

2017 Nov 11
سفارش خرید

این کالا از کارخانه سفارش داده شد

2017 Nov 08
قرار گیری در لیست

این کالا در لیست خرید کالاهای شرکت قرار گرفت